Ndoto za kibiblia. Unapopambana na falme maana yake unapambana na kit...